Davet


Untitled Document Değerli Meslektaşlarımız,

36. Pediatri Günleri ve 15. Pediatri Hemşireliği Günleri’nin 8 – 11 Nisan 2014 tarihleri arasında, İstanbul Point Barbaros Hotel’de düzenleneceğini duyurmak ve sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.

Kongreler bilimsel hayatın en önemli duraklarındandır. Bilgi birikiminin katlanarak arttığı ve bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu düşünülerek kongrelere katılım sorgulanabilir. Ancak, konuları, yıllarını vermiş uzmanlarla çok yakın ve sıcak bir ortamda paylaşmak herhalde bilgisayar başında bunu yapmaktan çok daha güzel, sağlıklı ve insan sıcaklığına yakışır bir özelliktir.

Pediatri Günleri’ne gelince; 36.’sını düzenlediğimiz bu geleneksel toplantıda İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği’nin deneyimlerini, güncel bilgi ve beceri uygulamalarını, kanıta dayalı olarak sunacağız. Seçkin davetli konuşmacılarla bilimsel programımızı daha da güçlendireceğiz. Bilgi fırtınası devam ederken dostluklar pekişecek ve eski güzel günlerimizi yadedeceğiz.

Kongrenin bilimsel programında pediatrinin çeşitli alanlarında güncel bilgilerin sunulduğu konferanslar, paneller, katılımın ve tartışmanın daha yoğun olmasını beklediğimiz “uzmanına danışalım”, "katılımlı olgu tartışmaları" oturumları yer alacaktır.

Kongrenin ilk günü kurs programlarına ayrılmıştır. Çok özel konuların, bilgi ve becerilerin pekiştirildiği kurslarımız yıllardan beri yoğun ilgi görmektedir. Kurslara katılımın yine yüksek oranda olmasını bekliyoruz. Programda her kongrede olduğu gibi sözlü bildiriler ve posterlere de yer verilecektir. Kongrenin son gününe 15. Pediatri Hemşireliği Günleri de eşlik edecektir.

Amacımız, hepimizin daha fazla yararlanacağı, daha fazla zevk alacağı ve aktif olarak katılacağı bir bilimsel toplantıdır.

BEKLİYORUZ; GELİN PAYLAŞALIM ve BİRLİKTE OLALIM.

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Ömer Devecioğlu
Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar